Hur vi jobbar

Från idé till verklighet

För att maximera effekten av din idé utgår vi från en enkel och tydlig arbetsprocess. Den fungerar på samma sätt oavsett om det gäller ett event, en exponering, en livespelning eller en installation. Det här är vår process i fem enkla steg. Från idé till verklighet.

  1. Idé

Du kommer till oss med en idé och en tanke om önskad effekt. Utifrån det sätter vi ramarna för projektet tillsammans för att skapa en gemensam bild av vad som skall göras.

  1. Förutsättningar

Vi går igenom dina och eventplatsens förutsättningar för att säkerställa att projektet kan genomföras på ett säkert och målmedvetet sätt som motsvarar dina förväntningar.

  1. Planering

Under planeringsarbetet ritar vi upp den tänkta lösningen. Det är en viktig del i den kreativa processen samtidigt som det säkerställer att lösningen fungerar praktiskt på plats. Samtidigt presenteras ett detaljerat kostnadsförslag, så att vi är helt överens om vad som skall göras.

  1. Koordinering

Vi är överens om vad som skall göras. Nu besvarar vi frågorna när – var – hur? Vi påbörjar planeringen av produktionen och förbereder den utrustning som ska användas. Om det finns material som ska produceras sker det här i detalj. Alla detaljer är på plats.

  1. Genomförande

Etableringen av eventet där slutmålet ska vara den ritning som låg till grund i koordineringsfasen. Vårt mål är att det skall vara enkelt för dig att förverkliga din idé. Och framförallt roligt!