Tak LED storbildsskärm/display

En outnyttjad plats för reklam är oftast taket.

LED-displays på tak kräver lite extra pga. den utsatta miljön. Modulerna håller IP67, vilket medför god livslängd och hög driftsäkerhet då smuts och fukt inte tar sig in till de känsliga partierna. Service sköts från baksidan alternativt framsidan.

Vi använder remote feldetektering där vi med vårt monitoreringssystem kan få information om displaystatus på komponentnivå från annan plats och på så sätt direkt veta om något är fel.