Projektledning

Att hålla ihop alla trådar, att följa alla regelverk, att se till att el, luft, material, byggnation, design och teknik är på plats och fungerar är ett gediget arbete som bara måste fungera. Vi vet hur man gör! Med rutinerade projektledare vet vi att när du som kund eller gäst kommer är allt klart och ser bra ut.

När du anlitar oss som helhetsleverantör i ett projekt ingår alltid den tekniska projektledning inkl. koordinering. Vi tar direkt ett helhetsansvar så att du kan fokusera på innehåll och gäster.

Du kan också anlita oss enbart för att säkerställa kvalitén på ett genomförande. Vi kan fungera som rådgörande part vid rekognosering efter rätt lokal. Vi kan vara bollplank vid idéarbetet, eller projektledare för ett helt projekt.