fbpx
Select Page

Service

En teknisk produkt kommer alltid att kräva service och support. Vi kan erbjuda marknaden mest kostnadsbesparande serviceavtal.

Aktive LED anser att efter en installation bör kunden ha ett skräddarsytt serviceavtal, baserat på LED-systemets placering, och på grund av att det kommer att köras mer eller mindre dygnet runt.

Debitering efter följande tidsintervall sker

Service dagtid 07.00 – 16.00

Service helgdagar 07.00 – 16.00

Service kvällstid 16.00 – 23.00

Service 23.00 – 07.00

Mer än en tekniker kan behövas för underhåll och service. Active LED förbehåller sig rätten att avgöra omfattningen i förhållande till kundens krav.